(Nói thật) Red Pill chỉ dành cho đám thất bại.

Cái này tôi để ý khá lâu rồi, chỉ có đám thất bại beta males mới nghe theo red pill. Ví dụ nhé, khi các alpha males - những người có lịch sử yêu đương dầy đặc bị 1 số các cô gái kiện ra tòa thì chính các alpha males lại không có ý kiến gì, nhưng những beta males lại là những người chỉ trích những cô gái đó ghê gớm nhất; những beta males này thậm chí 30-40 vẫn chưa được cầm tay phụ nữ. Phải nói là lố bịch thật sự.

Sự thật thì beta males có nhiệm vụ phải phục vụ alpha males và phụ nữ. Chân lý là vậy.

Tạm biệt nhé.
 
Bên trên